Oldřich T. Florian

EN Blog: http://otristan.com
Facebook: http://www.facebook.com/oldrichflorian
DPM: http://dpm.oldrichflorian.cz
MUNI: https://www.muni.cz/lide/439528-oldrich-tristan-florian
e-mail: oldrich.florian@gmail.com

Některé články o akademické půdě:
2019: K ústnímu zkoušení na českých právnických fakultách
2018: Povinné předměty na Právnické fakultě Masarykovy univerzity
2018: Pár slov k volbě děkana Právnické fakulty Masarykovy univerzity
2018: Odborná praxe na Právnické fakultě Masarykovy univerzity
2017: Nalejvárna na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Články o působení v showbusinessu
2019: Mishovy šílenosti po třech letech

Vybrané články z anglickojazyčného blogu:
2019: My academic achievements in 2018

Analýza postojů studentů k některým předmětům Katedry právní teorie PrF MUNI:
FLORIAN, Oldřich Tristan a Štěpán PAULÍK. Analýza postojů studentů k některým předmětům Katedry právní teorie. Brno, 2019. Dostupné z: http://oldrichflorian.cz/docs/Analyza-postoju-KPravT.pdf